ΠΑΚΕΤΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

B12
Βάση πυρανιχνευτή
B12
Μεγέθυνση
Kωδικός 003699
TELETEK
B24
Βάση για ανιχνευτές
B24
Μεγέθυνση
Kωδικός 003682
TELETEK
B24D
Βάση για ανιχνευτές
B24D
Μεγέθυνση
Kωδικός 004740
TELETEK
Part Number  1305001002
B24RD
Βάση για ανιχνευτές
B24RD
Μεγέθυνση
Kωδικός 004741
TELETEK
BS-3001
Αυτόνομη φαροσειρήνα με μπουτόν
BS-3001
Μεγέθυνση
Kωδικός 007685
OLYMPIA ELECTRONICS
BS-304
Πίνακας αναλογικής ανίχνευσης αερίων
BS-304
Μεγέθυνση
Kωδικός 007375
OLYMPIA ELECTRONICS
Part Number  921304000
BS-316
Πίνακας αναλογικός ανίχνευσης αερίων
BS-316
Μεγέθυνση
Kωδικός 007882
OLYMPIA ELECTRONICS
Part Number  921316000
BS-527
Εξαρτώμενο Φωτιστικό Σήμανσης Πυρασφαλείας με buzzer
BS-527
Μεγέθυνση
Kωδικός 007482
OLYMPIA ELECTRONICS
Part Number  921527000
BS-531/1
Φαροσειρήνα για πίνακα πυρανίχνευσης
BS-531/1
Μεγέθυνση
Kωδικός 007481
OLYMPIA ELECTRONICS
Part Number  921531007
BS-533
Μπουτόν Ενεργοποίησης Κατάσβεσης
BS-533
Μεγέθυνση
Kωδικός 007484
OLYMPIA ELECTRONICS
Part Number  921533000
BS-536/WP
Κουμπί κλήσης πυρανίχνευσης IP65
BS-536/WP
Μεγέθυνση
Kωδικός 004631
OLYMPIA ELECTRONICS
BS-537
Μπουτόν Ακύρωσης Κατάσβεσης
BS-537
Μεγέθυνση
Kωδικός 007483
OLYMPIA ELECTRONICS
Part Number  921537000
BS-627
Πίνακας κατάσβεσης
BS-627
Μεγέθυνση
Kωδικός 004632
OLYMPIA ELECTRONICS
Part Number  921627000
BS-655
Ανιχνευτής ορατού καπνού με βάση
BS-655
Μεγέθυνση
Kωδικός 007479
OLYMPIA ELECTRONICS
Part Number  921655000
BS-660
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με βάση
BS-660
Μεγέθυνση
Kωδικός 007480
OLYMPIA ELECTRONICS
Part Number  921660000
DB
Βαθειά βάση
DB
Μεγέθυνση
Kωδικός 004742
TELETEK
F10
Θερμικός πυρανιχνευτής
F10
Μεγέθυνση
Kωδικός 004739
TELETEK
FIRERAY 100R
Υπέρυθρη δέσμη ορατού καπνού
FIRERAY 100R
Μεγέθυνση
Kωδικός 004744
TELETEK