Υπάρχει ανάγκη στελέχωσης αυτού του τμήματος. Παρακαλώ δείτε τις αγγελίες σε αυτό το τμήμα.
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων Junior

Ταυτότητα Θέσεως : IS02.01
Τεχνική Διεύθυνση
Τμήμα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων


Μηχανικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
• Ισχυρών
• Ασθενών
• Επιθυμητή η γνώση οπτικών ινών

Περιγραφή Θέσης:
1. Εγκατάσταση δικτύων ισχυρών.
2. Εγκατάσταση δικτύων ασθενών.
3. Τερματισμός δικτύων πάνω σε patch panel, πρίζες ή rack
4. Γνώση οπτικών ινών επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
5. Επικοινωνία με την εταιρία για την σωστή αποτύπωση νέας υλοποίησης.
7. Αποτύπωση του ολοκληρωμένου έργου


Απαραίτητα Προσόντα:
1. Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ/ΕΠΑΛ με κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας
2. Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στους τύπους εγκαταστάσεων που αναφέρονται
3. Ικανότητα εργασίας μεμονωμένα αλλά και ομαδικά.
4. Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας
5. Βασική γνώση Αγγλικών
6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Τρόπος Συνεργασίας:
1. Σύμβαση Αορίστου Χρόνου πενθήμερης, οκτάωρης εργασίας
2. Ελκυστικές αποδοχές
3. Ευχάριστο, αξιοκρατικό, δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον
4. Συνθήκες πλήρους αξιοποίησης και αναγνώρισης των γνώσεων και ικανοτήτων
5. Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
6. Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής
7. Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή των Αθηνών

Αποστολή βιογραφικών στο hr@isnet.gr.