Υπάρχει ανάγκη στελέχωσης αυτού του τμήματος. Παρακαλώ δείτε τις αγγελίες σε αυτό το τμήμα.
Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων Senior

Ταυτότητα Θέσεως : IS03.01
Τεχνική Διεύθυνση
Τμήμα Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων


Μηχανικός Εγκατάστασης Ηλεκτρονικών συστημάτων
•    Συναγερμών
•    Καμερών
•    Τηλεφωνικών κέντρων
•    Δικτύων

Περιγραφή Θέσης:
1.    Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων ασφαλείας.
2.    Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων καμερών.
3.    Εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων (δυνατότητα παραμετροποίησης επιθυμητή)
4.    Τερματισμός δικτύων πάνω σε patch panel, πρίζες ή rack
5.    Βασικός προγραμματισμός Router παρόχων
6.    Επικοινωνία με την εταιρία για την σωστή αποτύπωση νέας υλοποίησης.
7.    Αποτύπωση του ολοκληρωμένου έργου
8.    Εκπαίδευση του τελικού χρήστη για την χρήση των συστημάτων


Απαραίτητα Προσόντα:
1.    Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ με κατεύθυνση Ηλεκτρονικής ή Πληροφορικής
2.    Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στα συστήματα που αναφέρονται
3.    Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
4.    Ικανότητα εργασίας μεμονωμένα αλλά και ομαδικά.
5.    Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας
6.    Γνώση Αγγλικών επιπέδου First Certificate of English
7.    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Τρόπος Συνεργασίας:
1.    Σύμβαση Αορίστου Χρόνου πενθήμερης, οκτάωρης εργασίας
2.    Ελκυστικές αποδοχές
3.    Ευχάριστο, αξιοκρατικό, δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον
4.    Συνθήκες πλήρους αξιοποίησης και αναγνώρισης των γνώσεων και ικανοτήτων
5.    Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
6.    Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής
7.    Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή των Αθηνών

Αποστολή βιογραφικών στο hr@isnet.gr.

Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων Junior

Ταυτότητα Θέσεως : IS03.02
Τεχνική Διεύθυνση
Τμήμα Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων


Μηχανικός Εγκατάστασης Ηλεκτρονικών συστημάτων
• Συναγερμών
• Καμερών
• Τηλεφωνικών κέντρων
• Δικτύων

Περιγραφή Θέσης:
1. Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.
2. Εγκατάσταση συστημάτων καμερών.
3. Εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων
4. Τερματισμός δικτύων πάνω σε patch panel, πρίζες ή rack
5. Επικοινωνία με την εταιρία για την σωστή αποτύπωση νέας υλοποίησης.
7. Αποτύπωση του ολοκληρωμένου έργου


Απαραίτητα Προσόντα:
1. Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ/ΕΠΑΛ με κατεύθυνση Ηλεκτρονικής ή Πληροφορικής
2. Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στα συστήματα που αναφέρονται
3. Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
4. Ικανότητα εργασίας μεμονωμένα αλλά και ομαδικά.
5. Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας
6. Βασική γνώση Αγγλικών
7. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Τρόπος Συνεργασίας:
1. Σύμβαση Αορίστου Χρόνου πενθήμερης, οκτάωρης εργασίας
2. Ελκυστικές αποδοχές
3. Ευχάριστο, αξιοκρατικό, δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον
4. Συνθήκες πλήρους αξιοποίησης και αναγνώρισης των γνώσεων και ικανοτήτων
5. Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
6. Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής
7. Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή των Αθηνών

Αποστολή βιογραφικών στο hr@isnet.gr.