Υπάρχει ανάγκη στελέχωσης αυτού του τμήματος. Παρακαλώ δείτε τις αγγελίες σε αυτό το τμήμα.
Λογιστής Junior

Ταυτότητα Θέσεως : IS01.01
Λογιστήριο


Λογιστής/στρια με γνώση
•    Αρχών Λογιστικής
•    Διαχείρηση αποθήκης

Περιγραφή Θέσης:
1.    Καταχώρηση παραστατικών και τιμολόγηση
2.    Διαχείρηση αποθήκης και εισαγωγή ειδών
3.    Έλεγχος υπολοίπων και είσπραξη/πληρωμή αυτών
4.    Έλεγχος συμβάσεων


Απαραίτητα Προσόντα:
1.    Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ με κατεύθυνση τη Λογιστική
2.    Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε λογιστικό γραφείο
3.    Άριστη γνώση του Microsoft Office και του περιβάλλοντος Windows
4.    Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
5.    Ικανότητα εργασίας μεμονωμένα αλλά και ομαδικά.
6.    Γνώση Αγγλικών επιπέδου First Certificate of English
7.    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Τρόπος Συνεργασίας:
1.    Σύμβαση Αορίστου Χρόνου πενθήμερης, οκτάωρης εργασίας
2.    Ελκυστικές αποδοχές
3.    Ευχάριστο, αξιοκρατικό, δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον
4.    Συνθήκες πλήρους αξιοποίησης και αναγνώρισης των γνώσεων και ικανοτήτων
5.    Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
6.    Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή των Αθηνών, περιοχή Αργυρούπολης

Αποστολή βιογραφικών στο hr@isnet.gr.