Υπάρχει ανάγκη στελέχωσης αυτού του τμήματος. Παρακαλώ δείτε τις αγγελίες σε αυτό το τμήμα.
Μηχανικός Πληροφορικής Senior

Ταυτότητα Θέσεως : IS04.01
Τεχνική Διεύθυνση
Τμήμα Πληροφορικής


Μηχανικός Πληροφορικής με γνώση
•    Δικτύων
•    Υπολογιστών (Workstation και Server)
•    Routing
•    Επιθυμητή η εμπειρία σε τηλεφωνικά κέντρα VOIP

Περιγραφή Θέσης:
1.    Υποστήριξη πελατών. Troubleshooting σε συστήματα Workstation και Server.
2.    Παραμετροποίηση Router της Mikrotik.
3.    Παραμετροποίηση τηλεφωνικών κέντρων VOIP.
4.    Επικοινωνία με την εταιρία για την σωστή αποτύπωση νέας υλοποίησης.
5.    Αποτύπωση του ολοκληρωμένου έργου
6.    Εκπαίδευση του τελικού χρήστη για την χρήση των συστημάτων


Απαραίτητα Προσόντα:
1.    Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικής - Δικτύων
2.    Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στα συστήματα που αναφέρονται
3.    Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
4.    Ικανότητα εργασίας μεμονωμένα αλλά και ομαδικά.
5.    Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας
6.    Γνώση Αγγλικών επιπέδου First Certificate of English
7.    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Τρόπος Συνεργασίας:
1.    Σύμβαση Αορίστου Χρόνου πενθήμερης, οκτάωρης εργασίας
2.    Ελκυστικές αποδοχές αναλόγως των προσόντων
3.    Ευχάριστο, αξιοκρατικό, δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον
4.    Συνθήκες πλήρους αξιοποίησης και αναγνώρισης των γνώσεων και ικανοτήτων
5.    Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
6.    Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής
7.    Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή των Αθηνών

Αποστολή βιογραφικών στο hr@isnet.gr.