Δεν υπάρχει ανάγκη για στελέχωση στο τμήμα πωλήσεων αυτή την στιγμή.