Εταιρικός χώρος και ασφάλεια είναι δύο πράγματα που πάμε μαζί. Μια εταιρία έχει την ανάγκη να προστατέψει την περιουσία της που αποτελείται από υλικά όπως υπολογιστές, χρήματα, και άυλα όπως δεδομένα. Το σωστό σύστημα συναγερμού που θα την προστατεύει και θα ειδοποιεί την αστυνομία σε συνδυασμό  με ένα σύστημα καμερών μέσω των οποίο θα επιτηρείται και ένα σύστημα πρόσβασης που θα καθορίζει ποιος έχει πρόσβαση σε ποιους χώρους μπορούν να την κάνουν ασφαλή.