Το τηλεφωνικό κέντρο πέραν της διαχείρισης και δρομολόγησης των εισερχόμενων κλήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση και την βελτίωση της αποδοτικότητας του προσωπικού αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών ώστε να μη χάνονται κλήσεις (δυνατότητα αναμονής). Η σωστή μελέτη του τηλεφωνικού κέντρου μπορεί να μειώσει το κόστος των τηλεπικοινωνιών της επιχείρησης. Παρέχουμε λύσεις με αναλογικά, ψηφιακά και IP τηλεφωνικά κέντρα.