Η πυρανίχνευση σε επαγγελματικούς χώρους όπως εταιρίες και server rooms αλλά και καταστήματα είναι απαραίτητη. Οι λύσεις πυρανίχνευσης καλύπτουν ανάγκες καπνού, διαρροής αερίων αλλά και κλήσης φωτιάς. Εξειδικευμένα παρέχουμε λύσεις πυρόσβεσης για server rooms λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια του προσωπικού κατά την κατάσβεση χρησιμοποιώντας αέρια που σέβονται του κανόνες ασφαλείας και την ανθρώπινη ζωή.