Αρχική » Εγγύηση Προϊόντων

Η εταιρεία isnet εγγυάται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει συσκευές που παρουσιάζουν βλάβη στο χρονικό διάστημα εγγύησης που ορίζει ο κατασκευαστής από την ημερομηνία αγοράς τους και προκλήθηκαν από ατέλειες στη κατασκευή ή στα υλικά.

Tα προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση του αντιπροσώπου συμφωνά με τους όρους της κάθε κατασκευαστικής εταιρείας.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν:

  1. Από κακό χειρισμό, κακή τοποθέτηση, κτύπημα, λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, καμένα πηνία μεγαφώνων, τρανζίστορ, ολοκληρωμένα εξόδου.
  2. Επέμβαση στη συσκευή ατόμου εκτός εταιρείας.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς.

Η εγγύηση αυτή δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή. Κανείς εκτός από την εταιρεία δεν μπορεί να μεταβάλλει τους όρους εγγύησης.